úvodhistorieorganizační strukturausnesení zastupitelstvaschválené rozpočtyvýroční zprávyžádost o informaceúřední deska

logo

3D prezentácia kultúrnych pamiatok, pamätihodností a atraktivít podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v prihraničnom území obcí Uhrovec a Modrá


Obec Uhrovec (SR) v spolupráci s obcou Modrá (ČR) realizovala mikroprojekt „3D prezentácia kultúrnych pamiatok, pamätihodností a atraktivít podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v prihraničnom území obcí Uhrovec a Modrá“. Mikroprojekt je spolufinancovaný Európskou úniou, z prostriedkov Fondu mikroprojektov spravovaného Trenčianskym samosprávnym krajom.
Cieľom mikroprojektu bolo zviditeľniť historické, kultúrne a prírodné dedičstvo mikroregiónov Uhrovská dolina a Buchlov prostredníctvom spracovania 3D prezentácií – virtuálnej prehliadky najvýznamnejších historických a kultúrnych pamiatok, pamätihodností, dominánt a atraktivít. Umiestnením prezentácie na internetovej stránke sa zabezpečila dostupnosť informácií o týchto pamiatkach nielen občanom oboch regiónov, ale aj širokej verejnosti, najmä domácim a zahraničným návštevníkom.
Dňa 27. júna 2014 sa v rámci mikroprojektu v obci Modrá uskutočnil informačný seminár. Účastníci informačného seminára absolvovali prehliadku významných kultúrnych pamiatok, pamätihodností, dominánt a atraktivít obce Modrá a mikroregiónu Buchlov. Navštívili Baziliku vo Velehrade, Hrad Buchlov, Zámek Buchlovice, Archeoskanzen Modrá a areál Živá voda. V obci Uhrovec sa informačný seminár konal dňa 23. augusta 2014 a bol zameraný na prehliadku významných kultúrnych pamiatok, pamätihodností a atraktivít obce Uhrovec a mikroregiónu Uhrovská dolina. Účastníci seminára navštívili Náučný chodník Živá škola, športový a oddychový areál pri Základnej škole s materskou školou Uhrovec, národnú kultúrnu pamiatku Rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka, renesančný kaštieľ s parkom, Uhrovské múzeum a Pamäník SNP na Jankovom vŕšku.
Cezhraniční partneri v rámci mikroprojektu vydali bulletin v celkovom počte 2 000 kusov, ktorý textovou a fotografickou formou prezentuje historické, prírodné a kultúrne dedičstvo oboch cezhraničných partnerov. Bulletin slúži ako sprievodca kultúrnymi pamiatkami, pamätihodnosťami a atraktivitami, ktorého súčasťou je vydaná 3D prezentácia na DVD.
Všetky aktivity realizované v rámci mikroprojektu „3D prezentácia kultúrnych pamiatok, pamätihodností a atraktivít podporujúcich rozvoj cestovného ruchu v prihraničnom území obcí Uhrovec a Modrá“ boli dňa 30. septembra 2014 ukončené.
image006 image008 image010 image012 image014 image016 image018 image020 image022