úvodhistorieorganizační strukturausnesení zastupitelstvaschválené rozpočtyvýroční zprávyžádost o informaceúřední deska

Organizační struktura obce Modrá


Zastupitelstvo obce Modrá, složení výborů a komisí

po ustavujícím zasedání ZO 5.11.2014
Volební období 2014 - 2018


Starosta obce: Miroslav Kovářík, "Pro Modrou společně"
Místostarosta obce: Bc. Martin Schreier, KDU-ČSL
Členové zastupitelstva: Renata Houková, KDU-ČSL
Bc.Jiří Valenta, KDU-ČSL
MUDr. Petr Kavalec, "Pro Modrou společně"
Ing. Ondřej Tománek, "Pro Modrou společně"
Karel Falta, "Pro Modrou společně"
Lubomír Sláma, "Pro Modrou společně"
Eva Turecká, "Pro Modrou společně"


Zaměstnanci obecního úřadu
:
Referentka OÚ - evidence obyvatel, administrativa,odpadové hospodářství,
účetnictví, rozpočet, CzechPoint:
Jana Šmídová
Pracovník OÚ - údržba, opravy: Jaroslav Křivánek
Zaměstnanci Archeoskanzenu:
Správce Archeoskanzenu: Lubomír Sláma
Pokladní - průvodce: Renata Hrabalová, zázemí a provoz areálu Vítězslav Klofáč
Pracovnice zázemí a provozu skanzenu "Ústředí duchovního dědictví VM": Markéta Velgová
Zaměstnanci areálu Živá voda:
Správce Živá voda: ing. Jiří Kroča
Pokladní - průvodce: Jitka Staníková, Věra Mašlíková
Programový pracovník: Mgr. Veronika Mergentalová
Výbory a komise zřízené ZO Modrá
Kontrolní výbor:
Předseda: Ing. Ondřej Tománek
Členové: Bc. Jiří Valenta
MUDr. Petr Kavalec

Finanční výbor:
Předseda: Renata Houková
Členové: Ing. Jarmila Háblová
Karel Falta

Komise veřejného pořádku a životního prostředí:
Předseda:
Členové:

Komise výstavby:
Předseda:
Členové:

Komise kultury a sportu:
Předseda:
Členové: