úvodhistorieorganizační strukturausnesení zastupitelstvaschválené rozpočtyvýroční zprávyžádost o informaceúřední deska
logo

„Zviditeľnime sa“ – Uhrovec a Modrá

Obec Uhrovec (SR) v spolupráci s obcou Modrá (ČR) realizovala mikroprojekt „Zviditeľnime sa“ – Uhrovec a Modrá. Mikroregióny, v ktorých sa obe partnerské obce nachádzajú pociťovali veľký, avšak značne nevyužitý potenciál v oblasti cestovného ruchu. Bohaté dedičstvo po viacerých predkoch z oboch regiónov vytváralo priestor na prilákanie turistov prostredníctvom zlepšenia propagácie kultúrneho a historického dedičstva. Cielom mikroprojektu bolo zviditeľniť historické a kultúrne dedičstvo z oboch prihraničných mikroregiónov prostredníctvom zabezpečenia propagačných predmetov (súbor pohľadníc, magnetky, šálky), na ktorých sú zobrazené najvýznamnejšie pamiatky, atraktívne miesta a odkaz na internetové stránky oboch cezhraničných partnerov sa zabezpečí výborná propagácia oboch mikroregiónov. Návštevníci oboch partnerských mikroregiónov prinesú svojim rodinám a známym zaujímavé darčekové predmety, ktoré vyvolajú záujem aj iných turistov a návštevníkov o bližšie spoznanie mikroregiónu Uhrovská dolina a Buchlov, čím sa zvýši cestovný ruch v oboch mikroregiónoch. Realizáciou mikroprojektu sa zabezpečila propagácia najvýznamnejších kultúrnych pamiatok, pamätihodností a atraktivít oboch partnerských mikroregiónov zastúpených obcami Uhrovec a Modrá.


img

Detailní popis kulturních památek obce Modrá najdete zde
Detailní popis kulturních památek obce Uhrovec najdete zde