Vznik

Z iniciativy obce Modrá (starosta Mirek Kovářík), předsedy Spolku POV Jana Krumla a okruhu spřízněných osob vznikla myšlenka ustavení metodického, vzdělávacího a informačního Centra obnovy venkova. Díky uvolnění dotací MMR ČR na osvětu a vzdělávání v rámci POV bylo možno tuto myšlenku začít v roce 1997 realizovat. Projekt byl zahájen prvním seminářem Školy vesnice dne 2. 9. 1997, přičemž právě organizace seminářů se stala hlavní činností realizace projektu.
Zřizovatelem Školy vesnice v Modré je Obecní úřad, řídícím pracovníkem Miroslav Kovářík, starosta obce.

Metodické centrum

Kromě zajišťování seminářů jsme připraveni poskytovat inzerované služby. Pro Školu vesnice byl vyhrazen v budově obecního úřadu prostor, který je přímo propojen se zasedací místností. To umožňuje pořádání menších akcí přímo v jejím centru, které je vybaveno technikou k pořádání seminářů i společenských akcí. Poté, co bude zasedací místnost doplněna o výstavní panely a vitríny, bude tento celek sloužit i širší obci návštěvníků (např. turistům), kteří budou moci využít informačních služeb Školy vesnice. Tím se naplňuje další z jejích cílů - široká propagace myšlenek obnovy venkova.

Spolupráce

Celá činnost Školy vesnice stojí na vzájemné spolupráci nejrůznějších organizací, institucí a spolků, a to především konkrétních lidí, kterým je český a moravský venkov vzácnou hodnotou.
Prostřednictvím seminářů byla navázána velmi úspěšná spolupráce se zástupci obnovy venkova Dolního Rakouska, které je pro nás dobrým studijním vzorem, možností nových impulsů a vzájemné spolupráce. Na jejím rozvoji už se pracuje a Škola vesnice by měla být z české strany garantem této spolupráce.
obce:
Vratěnín, Telnice, Pozlovice, Hostětín, Bělotín, Ejpovice
organizace a instituce:
Spolek pro obnovu venkova
Svaz měst a obcí
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo zemědělství ČR - odbor vzdělávání
Okresní úřad Uh. Hradiště
Ateliér obnovy venkova, Brno
TERRAprojekt, Modrá
Landesverband für Dorferneuerung Dolní Rakousko
Österreichischer Städtebund Wien
Moravské zemské muzeum Brno
Slovácké muzeum, Uh. Hradiště
Nadace Via, České Budějovice
Nadace Partnership, Brno
Sdružení Duša Slovenska, Trenčín
Europäische ARGE Wien
A mnoho dalších jednotlivců
obec Modrá © 2024,
všechna práva vyhrazena