O co jde

Program obnovy venkova, vyhlášený v naší zemi v roce 1991, se stává neobyčejně rozsáhlým hnutím a hybnou silou obnovy života na venkově. Po mnoha letech absence soukromého hospodaření a přetržení po generacích předávaných vědomostí a pochopení soužití s přírodou, je nezbytné znovu toto soužití hledat a nacházet nové přístupy, vycházející z dnešních podmínek. Stále více si uvědomujeme, že udržení života na vesnicích není důležité jen pro ně samé, ale pro celou naši zemi, ba pro celou naši planetu. Většina obcí v ČR je obeznámena s idejemi a s cíly tohoto evropského myšlenkového proudu, ale v realizaci konkrétních kroků jsme stále na začátku.
Aby byl Program obnovy venkova úspěšný a životaschopný, je nutné, aby se stával součástí vědomí lidí na venkově, autoritou a zároveň inspirací při každém rozhodování. Je potřeba šířit vědomosti, jak realizovat Program, je ale také třeba hledat způsoby, jak Program dále rozvíjet. Z těchto potřeb vychází naše iniciativa založení centra obnovy venkova. Snad ne náhodou tato myšlenka přichází z míst, odkud se už v období Velké Moravy šířila osvěta, vzdělanost a kultura.

Co chceme

  • být místem setkávání, vytváření kontaktů a rozšiřování vzájemné spolupráce od regionů až po evropské instituce
  • být místem pro koncepční sběr a studium informací a materiálů o venkovské problematice
  • být místem osvěty a inspirace, propagace života na venkově
  • být místem podpory konkrétních projektů, rozvoje POV.

Svou působností chceme zasahovat nejen tu část společnosti, která je úzce spojena s venkovem, ale oslovovat i širší veřejnost, nabízet alternativy všem, kteří hledají jiný způsob života mimo přelidněná a znečištěná města.

Co děláme

osvěta - každoročně nabízíme různé semináře a vzdělávací akce. Cílem je poskytnout zástupcům vesnic inspiraci a nové poznání, a to především prostřednictvím přímé zkušenosti z prohlídky názorných ukázek již realizovaných záměrů POV.

metodicko-publikační činnost - budujeme centrum pro shromažďování a studium materiálů o venkovské problematice s archivem realizace POV (fotodokumentace, postupy). Ve spolupráci s odbornými institucemi a lektory chceme diskutovat o problémech a možnostech současného venkova a podstatné závěry následně publikovat. Plánujeme zpracovávání problematiky POV (agroturistika, podpora podnikání apod.) lektory a spolupracovníky centra do konkrétních kroků včetně podpory v jejich uskutečňování.

propagace venkova - podporujeme vzájemnou spolupráci různých spolků a hnutí s důrazem na obnovu venkovských tradic a rozvoj společenského života v obcích. Hledáme způsoby vytváření reálného obrazu současného venkova v médiích.

servis pro starosty a organizace
- poskytujeme poradenskou činnost (kontakty na instituce, organizace a spolky, projekční firmy nebo architekty; pomáháme při vyhledávání dotačních titulů a grantů, nadací, sponzorů). Dále nabízíme tyto služby: zapůjčení knih a metodických materiálů z tématické knihovny, xerox, fax, internet, zapůjčení projekčního a ozvučovacího systému.
obec Modrá © 2023,
všechna práva vyhrazena