Semináře

Proběhlé semináře potvrzují smysluplnost, potřebu a užitečnost vzdělávání okruhu lidí, jimž není venkovský prostor lhostejný, ale především těch, kterým je správa obcí posláním. Přitom nejde o teoretické školení jako spíše o pracovní setkání, kdy co nejvíce poznatků je získáváno přímou zkušeností - prohlídkou realizací obnovy venkova v obcích. Společné téma a pocit spřízněnosti díky řešení podobných problémů usnadňuje komunikaci, napomáhá tvořivé diskusi a výměně zkušeností. Zde nejde jenom o získání sumy vědomostí, ale především o možnosti osobního rozvoje a navázání nových kontaktů.

obec Modrá © 2023,
všechna práva vyhrazena