Seminářů se zúčastnilo kolem 170 účastníků, většinou starostů obcí z celé ČR, dále členů obecních zastupitelstev, aktivistů v obnově venkova, vedoucí dětských kolektivů, studentů.


2. - 5. 9. Principy a realizace POV

pro starosty a členy obecních zastupitelstev vítězných obcí Vesnice roku 95 a 96 a další aktivisty v obnově venkova
Slavnostní zahájení, prohlídka soustavy rybníků za obcí, diskusní večer: představení obcí - úspěchy a problémy v realizaci POV
Důsledky povodní a prevence, revitalizace krajiny a zeleň v obci + diskuse, prohlídka Velehradské baziliky s varhanním koncertem, prohlídka obcí Tvarožná, Telnice, Šitbořice
Moravské slovácko - staré lidové stavby, vesnická architektura, současná obnova venkova + diskuse, prohlídka ekocentra, kořenové ČOV, výtopny na štěpky, "Zdravá škola" v Pozlovicích, diskusní večer
Prohlídka obcí Dolního Rakouska a Vratěnína - Vesnice roku 96

2. - 3. 10. Seminář o POV pro spolek obcí "Ječmínek" (Litovelsko)


7. - 10. 10. Principy a realizace POV

pro starosty a členy obecních zastupitelstev obcí oceněných stuhami v soutěži Vesnice roku, program obdobný jako u semináře 2. - 5. 9.

24. - 25. 10. Seminář o POV pro starosty obcí Jesenicka


4. - 7. 11. Principy a realizace POV

pro starosty obcí, členy obecních zastupitelstev a další aktivisty v obnově venkova
Představení obcí - úspěchy a nezdary, dětské pásmo "Vinařův rok", diskusní večer
Revitalizace krajiny a zeleň v obci, architektura venkova + diskuse
Získávání financí na záměry obce, prohlídka realizací POV v Modré včetně soustavy rybníků
Prohlídka obcí Dolního Rakouska a Vratěnína - Vesnice roku 96

13. - 15. 11. POV očima a rukama dětí

pro vedoucí dětských kolektivů klubů Pampeliška a další zájemce pracující s dětmi a mládeží, starosty podporující tyto činnosti
Představení účastníků a klubů Pampeliška, prohlídka obce + dětské pásmo "Vinařův rok", zapojování obyvatel do života obce, večerní zamyšlení nad výchovou mládeže, beseda
Metodika vedení dětských kolektivů, volný čas x masmédia, získávání financí na programy, tematická exkurze obcí Dolního Rakouska - obnova venkova, agroturistika, práce s dětmi
Pouliční divadlo a dramatická výchova + diskuse, prohlídka Velehradské baziliky, varhanní koncert

28. 11. Krajina a voda v obnově venkova

v rámci mezinárodní přehlídky ekofilmů "TSTTT" ve spolupráci s OkÚ UH - určeno starostům, krajinným projektantům a dalším zájemcům, zabývajícím se aktivní tvorbou životního prostředí
Vývoj a důsledky základních změn v krajině činností člověka; obce a prevence; zemědělská krajina, eroze - vývoj a možná řešení

9. - 11. 12. Principy a realizace POV

program obdobný jako u semináře 4. - 7. 11.
obec Modrá © 2024,
všechna práva vyhrazena