Plán seminářů na rok 2001 - předběžné termíny


Škola vesnice Modrá

19. - 20.1. seminář
Práce s mládeží - s klubem "Pampeliška"

Škola vesnice Modrá

8. - 18.2. výstava NNO
Prezentace ŠV v rámci 30 dní pro občanský sektor

Škola vesnice Modrá

16.2. seminář
Výměna zkušeností mezi vedoucími dětských kolektivů, působících nejen v současnosti, ale i před několika desítkami let

Škola vesnice Modrá + H

1. - 2.3. seminář
Mikroregion Buchlov (1 den Hardegg)

Hardegg

4. - 6. 4. - 40 osob seminář
Informační středisko pro rozvoj Moravských kopanic (1 den Hardegg)

Škola vesnice Modrá

25. - 27.4. seminář
Česko-Slovenský, problematika fungování spolků POV, exkurze, setkání mikroregionů

Škola vesnice Modrá

18. - 20.5. seminář Obnova starých řemesel + přehlídka dětských venkovských divadelních spolků, Ejpovice, s klubem "Pampeliška"

Hardegg

21. - 22.5. - 40 osob seminář
SZeŠ Staré Město, zemědělci (1 den Hardegg)

Škola vesnice Modrá

23. - 25.5. seminář
Česko-Slovenský, zahradní a vesnická architektura, exkurze

Hardegg

24. - 25.5. - 40 osob seminář
SZeŠ Staré Město, zemědělci (1 den Hardegg)

Škola vesnice Modrá

2. - 3.6. seminář
Přehlídka dětských venkovských tanečních souborů, Jiřice s klubem "P"

Škola vesnice Modrá

13. - 15.6. seminář
Mezinárodní spolupráce při realizaci obnovy českého venkova v Rumunsku, s OkÚ a Mikroregionem Štenbersko

Škola vesnice Modrá

20. - 22.6. seminář
POV, vstup do EU, exkurze - Sdružení obcí Vranovsko

Škola vesnice Modrá

20. - 29.7. kurz
Mezinárodní tábor obnovy venkova INEX

Škola vesnice Modrá

31.8. - 4.9. výstava
"Země živitelka" České Budějovice - "Lidová řemesla - obnova řemesel v návazn

Škola vesnice Modrá

13. - 14.9. seminář
Ekologie a POV, Chřiby - OkÚ UH, ČSOP (REC)

Škola vesnice Modrá

15.9. seminář
Obnova tradic a zvyků - Vinobraní

Škola vesnice Modrá

28. - 30.9. seminář
Národní přehlídka prací venkovské mládeže s OÚ Jiřice + klub "P"

Škola vesnice Modrá

4. - 5.10. seminář
Obnova tradic, vesnická architektura - Mikroregion Chřiby, Ječmínek

Škola vesnice Modrá

22. - 26.11. seminář
TSTT (Týká se to také Tebe) s OkÚ UH

Připravujeme

seminář
Mikroregion Kloboucko - 10 let s Programem obnovy venkova na Moravě a výměna zkušeností s oblastí Dolního Rakouska
obec Modrá © 2023,
všechna práva vyhrazena